Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması
doyurunbeni.com üyesi olmak için,önce kayıt formumuzu doldurmanız ve doyurunbeni.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.Kullanıcı,kayıt formunu doldurup onaylığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren doyurunbeni.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2.Hizmetlerin Tanımı
doyurunbeni.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yemek siparişi verme imkanı sunar.

3. doyurunbeni.com Üyelik Sistemi
doyurunbeni.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir '"telefon numarası'' ve ''şifre''ye sahip olur. ''Telefon numarası'' üyeye özeldir ve aynı 'telefon numarası'' iki farklı üyeye verilmez. doyurunbeni.com kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder.doyurunbeni.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz veya üçüncü parti şirketler adına posta gönderimi yapamaz.
''Şifre'' sadece kullanıcı tarafından bilinir.Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştire bilir.Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. doyurunbeni.com şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
Kullanıcının doyurunbeni.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir.Bu işlem doyurunbeni.com'da ''login''olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. Üye'nin Yükümlülükleri
Üye doyurunbeni.com servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi)doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, doyurunbeni.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının doyurunbeni.com'a ait olduğunu,bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp,dağıtmayacağını, doyurunbeni.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir,düşünce,ifade doyurunbeni.com ortamına eklediği dosyaların,gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve doyurunbeni.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, doyurunbeni.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple doyurunbeni.com'un sorumlu olmayacağını, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak,ve/veya eksik alınacak,yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan doyurunbeni.com'un sorumlu olmayacağını, doyurunbeni.com'da sunulan hizmetlere doyurunbeni.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi,değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda doyurunbeni.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü doyurunbeni.com'un sorumlu olmayacağını,Tehdit edici,ahlak dışı,ırkçı,Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına,Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma ,konu başlıkları,rumuzları genel ahlak,görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,Kişi yada kurumların isimlerini lekeleyici,çiğneyici,ahlaka aykırı,yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı,basmamayı,dağıtmamayı,Reklam yapmamayı,herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı,anket,yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,doyurunbeni.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu ,kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar ,bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu,servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı doyurunbeni.com'dan tazminat talep etmemeyi, doyurunbeni.com'dan izin almadan doyurunbeni.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,doyurunbeni.com'un,dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,Kurallara aykırı davrandığı takdirde doyurunbeni.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, doyurunbeni.com'un,kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalanmamayı ve zincir posta (chain mail),yazılım virüsü (vb.)gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,Üye ''kullanıcı''adıyla yapcağı her türlü işlemden bizzat kendsinin sorumlu olduğunu, Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu asi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi,Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ''ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair''ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu ,belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.


5. doyurunbeni.com'a Verilen Yetkiler
doyurunbeni.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasındn dolayı doyurunbeni.com'un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. doyurunbeni.com servislerinin zamanında,güvenli ve hatasız olarak sunulacağını,servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu,servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.Kullanıcı adı ve şifresi doyurunbeni.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.doyurunbeni.com tüm alanları doldurulmuş olan müşterilerinin yada şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını yada şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir. doyurunbeni.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı doyurunbeni.com sorumlu tutulmayacaktır. doyurunbeni.com kendi ürettiği ve /veya dışardan satın aldığı bilgi,belge,yazılım,tasarım,grafik vb. eserlerin mülkiyet ve milkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.doyurunbeni.com'un satışları,kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların menülerinin o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır.doyurunbeni.com ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir.Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle doyurunbeni.com ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. doyurunbeni.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği(örneğin panoya eklediği mesaj,şiir,haber,dosya gibi)bilgi,belge,yazılım,tasarım,grafik vb.eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde doyurunbeni.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye,doyurunbeni.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. doyurunbeni.com'da satışa sunulan ürülerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü doyurunbeni.com'da sanal restoranları bulunan firmalara aittir.Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu taktirde doyurunbeni.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. doyurunbeni.com,üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir.Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden doyurunbeni.com'un sorumlu olmadığını kabul eder. doyurunbeni.com,ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. doyurunbeni.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.doyurunbeni.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir,veya ücretli hale dönüştürebilir.


6. Kişisel Ve Ticari Olmayan Kullanım Sıralanması
Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu,alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Vergilendirme:
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler doyurunbeni.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

8. Ürün Teslimatı:
Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır.Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

9. Ürün İadesi:
Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri ve restoranların kendi ürün iadesi şartları geçerlidir.doyurunbeni.com bünyesinde bulundurduğu restoranların ürün iadesi şartlarından doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

10. doyurunbeni.com Kayıtlarının Geçerliliği
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda doyurunbeni.com'un defter kayıtlarıyla,mikrofilm, mikrofiş,ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287.Madde anlamında muteber,bağlayıcı,kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten doyurunbeni.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

11. Uygulanacak Hükümler
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları(BK,TTK,HUMK,MK vesair)uygulanacaktır.

 

12. Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Balıkesir Mahkemeleri ile icra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan,sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

14. Fesih
doyurunbeni.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.


Mobil Uygulama
© Copyright 2020 - Tüm Hakları Saklıdır.
Canlı Destek